Veiligheidsprocedures en Gedragscodes van het Duikhuis
Bij het Duikhuis vinden we een veilig duikklimaat belangrijk. Door het voeren van een duidelijk beleid in zowel veiligheid rondom het duiken als rondom de omgang met cursisten proberen we het zoveel mogelijk te waarborgen.

Duikveiligheid
Het Duikhuis is aangesloten bij DAN (Divers Alert Network) en is HIRA level 2 gecertificeerd. Het Hazard Identification and Risk Assessment Program is een programma van DAN waarbij de veiligheidsprocedures worden getoetst. Het Duikhuis heeft de ambitie om in 2024 de HIRA level 3 te ontvangen.

Gedragscodes
Alle instructeurs bij het Duikhuis hebben een actieve status bij SSI, en accepteren daarmee de gedragscode van SSI. Om volledig te zijn en te waarborgen dat iedereen zich welkom, veilig en comfortabel voelt, hanteert het Duikhuis ook een eigen gedragscode. Je kunt de volledige gedragscode hier bekijken. Voor instructeurs die werken met kwetsbare doelgroepen wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd.

Vertrouwenspersoon
Soms doet zich – bewust of onbewust – een ongewenste of onprettige situatie voor. Voor wie dit ervaart, is er de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is te bereiken via alice@hetduikhuis.nl. Alice gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie en heeft een geheimhoudingsplicht.